Dne 7. 2. 2019 jsme ve spolupráci s dalšími školami z Prahy 3 umožnili žákům devátých ročníků vyzkoušet si PŘIJÍMAČKY NANEČISTO.
Naším cílem bylo
– vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě,
– žáci mají prokázat  základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, zorientovat se v cizím prostředí,
– ve skupině žáků z více škol si žáci vytvoří lepší představu o úrovni svých znalostí,
– v neposlední řadě chceme u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky

Všechny body, které jsme si dali za cíl, jsme naplnili. Zúčastněné školy přistoupily k projektu PŘIJÍMAČKY NANEČISTO zodpovědně a s vážností, kterou taková událost vyžaduje.
VÝSLEDKY ČESKÝ JAZYK
VÝSLEDKY MATEMATIKA

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
Český jazyk – zadání a řešení
Matematika – zadání a řešení