AKTUÁLNĚ: CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEÚSPĚCHU V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Zachovat chladnou hlavu…zvážit možnost odvolání podle místa „pod čarou“ a vyčkat, až obdržíte dopisy o nepřijetí – pak případně podat odvolání proti nepřijetí.Mezitím nečekat, jestli vyjde odvolání, a začít rychle zjišťovat, kde jsou volná místa, a  jednat.

 

Zde je aktuální odkaz na stránky Magistrátu hl.m. Prahy s aktuálními nabídkami volných míst a informacemi, jak postupovat

/ dne 2.5. zde např. je stále 17 volných míst na státním Gymnáziu v Čakovicích, volná místa na SŠ logistických služeb, Ekonomické lyceum na OA v Kubelíkově ulici, čtyřletý studijní obor Obchodník na Belgické v Praze 2… ale nabídky se mění každý den/ :

http://skoly.praha-mesto.cz/88256_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2018-201

——————————————————————————————————————————————————————

Přijímací řízení na SŠ a učeb.obory ve škol. roce 2017/2018

(pro škol. rok 2018/2019)

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

——————————————————————————————————————————————————————

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  DATA:

30.11.2017           – termín odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou
1.3.2018                – termín odevzdání přihlášek na SŠ a učeb.obory
12. – 30.4.2018    – přijímací řízení na  SŠ a učilištích

Publikace:

Publikace Informace o gymnáziích (Pražská pedagogicko-psychologická poradna)

Informace o středních školách – I. díl – čtyřleté obory vzdělání s maturitou (Pražská pedagogicko-psychologická poradna)

Informace o středních školách – II. díl – dvouleté, tříleté učební obory vzdělání (Pražská pedagogicko-psychologická poradna)

Atlas školství (Úřad práce ČR) – již máme ve škole !

( Publikace je možno obdržet u výchovného poradce)

——————————————————————————————————————————————————————

Důležité informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

——————————————————————————————————————————————————————

Zatím stále platí, že v 1. kole přijímacího řízení na střední školy a učeb. obory můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy).

Na přihlášku se zapisují vždy obě SŠ, a to vždy ve stejném pořadí, tzn. přihlášky budou identické. (Lékařské vyšetření je však možné potvrdit pouze na přihlášce zasílané na SŠ, která toto potvrzení vyžaduje) V případě, že žák podává pouze jednu přihlášku, uvádí samozřejmě pouze jednu SŠ.

  •  naše škola vytiskne žákům přihlášky na základě údajů, které žák / rodiče / poskytnou
  •  rodiče vytištěnou přihlášku zkontrolují a stvrdí podpisem správnost údajů
  •  ředitel naší ZŠ přihlášku podepíše, orazítkuje a předá dítěti
  •  pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2018 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další případné podklady.

Přihlášky musíte nejpozději do 1.3.2018 doručit ( poštou doporučeně nebo osobně)  řediteli příslušné SŠ nebo učiliště.
———————————————————————————————————————–
Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je od 12. dubna do 17. dubna 2018.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Pokud byl žák přijat na některou střední školu či do učebního oboru, musí svůj úmysl stát se studentem na dané škole potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku – a to do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží tedy ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává. Zápisový lístek obdrží žák na naší škole – zápisové lístky máme již koupené, budeme je vydávat ve II. pololetí. Nepotvrdí-li žák včas svůj úmysl vzdělávat se na na střední škole, zaniká jeho nárok na řádné přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.Výjimka je možná pouze ve dvou případech, – 1) když jeho odvolání proti nepřijetí bylo úspěšné a 2)  v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

V případě neúspěchu ani na jedné ze dvou škol v 1. kole přijímacích  zkoušek si uchazeč zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení a volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen. Každá škola se píše na jednu přihlášku.

——————————————————————————————————————————————————————

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny/ i zde můžete podat 2 přihlášky !

Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ – do 30. listopadu 2017

Přijímací zkoušky: leden 2017.

V případě úspěšného přijetí obdrží tito žáci na vyžádání Zápisový lístek okamžitě.

——————————————————————————————————————————————————————

Poznámka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŽ NEPÍŠE ŽÁKOVI ŽÁDNÉ SLOVNÍ/ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ.

V rámci spolupráce s PPP mají možnost žáci  9. tříd absolvovat  psychologické vyšetření k volbě povolání. Objednací dotazník obdrží vždy ve 2.pololetí 8. třídy.

Žáci 8. a 9. tříd absolvují nově zavedený předmět Svět práce ve kterém se učí a seznamují, jak probíhá řízení při přijímání na SŠ a do učebních oborů, jak se orientovat na trhu práce a jaké je třeba  překonávat překážky při volbě a hledání budoucího povolání. Zdá se, že tento nový předmět nachází své uplatnění, protože oproti dřívějším rokům je jednání se žáky posledních ročníků nad přihláškami na střední školy věcnější a reálnější.

Zajímavé odkazy pro žáky hledající co nejlepší uplatnění po absolvování ZŠ

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.occupationsguide.cz/cz/main/default.aspx

http://www.startnatrhprace.cz/

http://www.sikmaplocha.cz/student/lekce/47

http://help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy

Případné dotazy –

Mgr. Martin Tauber, e-mail:

zastupce2@zsjeseniova.cz

tel. 222 103 414