Přihlášky na školy s talentovou zkouškou – musíte doručit do 31.11.2019 řediteli příslušné střední školy. M. Tauber, vých,poradce