Přihlášku do sportovní třídy 2018/2019 mohou zájemci vyplnit na stránkách SK ZŠ Jeseniova.
S případnými dotazy se můžete obrátit na Jaroslavu Weberovou.
Jaroslava Weberová, místopředseda SK
Sportovní klub ZŠ Jeseniova
Jeseniova 96
Praha 3
222 103 415, 607 853 603
weberova@zsjeseniova.cz