Přihlášku ke školnímu stravování si můžete vytisknout zde. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucí školní jídelny.