logoMV

Naše škola se v letošním školním roce opět zapojila do projektu na podporu integrace cizinců.
„Podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova je součástí projektu MČ Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“.
Cílovou skupinou jsou žáci cizinci ze třetích zemí a jejich spolužáci z většinové společnosti. Během školního roku proběhne několik aktivit, projektových dnů či dominantních akcí, které mají za cíl integraci cizinců, podpory pozitivních vazeb a vztahů se žáky ZŠ Jeseniova. Mezi aktivity patří doučování českého jazyka pro cizince, akce Vítání jara, Evropský den jazyků, přednášky, workshopy ve spolupráci s neziskovými organizacemi, příprava a realizace akce Den D a další aktivity.