Dne 21. prosince bude upravena výuka:
I. stupeň do 10:45 (třídní besídky)
II. stupeň do 11:40 (2 hodiny výuka a 2 hodiny třídní besídka)