Vážení rodiče,
žáci obdrží ve čtvrtek 31. ledna 2019 výpis z vysvědčení za I. pololetí školního roku 2018/2019.
Výpis z vysvědčení se škole nevrací.

Organizace výuky bude 31. ledna 2019 upravena následujícím způsobem:
1. a 2. třídy mají výuku do 11:40
3. až 5. třídy do 12:35
6. až 9. třídy končí vyučování ve 12:35

V pátek 1. 2.  2019 jsou jednodenní pololetní prázdniny.