Dne 31. ledna 2018 obdrží žáci pololetní hodnocení. Škola v 1.pololetí vydává žákům  výpis z vysvědčení, který obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru.
Výpis z vysvědčení zůstává žákům.