12. 3. 2020
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou od 8:00 do 12:00 přítomni v budově školy a plní zadané úkoly související s přípravou na nadcházející dny (zabezpečení elektronické výuky žáků/ příprava prostor školy na čištění a dezinfekci/ zajištění bezpečnostních opatření – okna, el. proud apod). Budova se uzamkne ve 13:00 hodin.
13. 3., 16. 3. a 17. 3. 2020
Budova školy je uzavřena i pro pedagogické pracovníky, kteří plní činnosti zadané vedením školy:
– elektronická komunikace se zákonnými zástupci
– zadávání samostatných cvičení/ úkolů/ testů pro žáky a jejich vyhodnocení
– příprava na metodická sdružení /průřezová témata/ rozšiřující učivo/
18. 3. 2020
Pedagogičtí pracovníci budou přítomni v budově školy podle rozpisu, který bude včas uveřejněn. Cíl skupinových setkání – konzultace s koordinátorkou ŠVP a předání připravených podkladů k průřezovým tématům a rozšiřujícímu učivu.
19. 3. 2020
Pedagogičtí pracovníci budou přítomni v budově školy od 14:00 do 18:00. Uvedený časový prostor je předběžně vymezen pro individuální a předem časově naplánované konzultace zákonných zástupců. Třídní schůzky jsou zrušeny. Budova bude uzamčena v 19:00 hodin.
20. 3. 2020
Budova je pro pedagogické pracovníky uzavřena. Učitelé, vychovatelé a asistenti plní úkoly zadané vedením školy (bude upřesněno dle vývoje situace)

Plán byl vytvořen na mimořádné provozní poradě 11. 3., které se účastnili všichni zaměstnanci školy.