Vedení školy

ředitelka školy:
Mgr. Vendula Jurášková, e-mail: reditelka@zsjeseniova.cz, juraskova@zsjeseniova.cz, tel: 222 103 412

statutární zástupce školy:
Mgr. Martin Tauber, e-mail: zastupce2@zsjeseniova.cz, tauber@zsjeseniova.cz, vychovnyporadce@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 414

zástupkyně ředitelky školy:
PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D., e-mail: zastupce1@zsjeseniova.cz, babusova@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 413

ekonomka: Jaroslava Weberová, e-mail: weberova@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 411

hospodářka: Eva Karolová, e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz, karolova@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 411, 777 479 030

Učitelé 2021/2022

1. A Mgr. Jana Ulmanová, ulmanova@zsjeseniova.cz
1. B Mgr. Martina Šoporová, soporova@zsjeseniova.cz
1. C Mgr. Iva Chauturová, chauturova@zsjeseniova.cz
2. A Mgr. Jaroslava Válková, valkova@zsjeseniova.cz
2. C PaedDr. Dana Blažková, blazkova@zsjeseniova.cz
3. A Bc. Lucie Brabcová, brabcova@zsjeseniova.cz
3. B Mgr. Hana Krupková, krupkova@zsjeseniova.cz (caisova@zsejseniova.cz)
3. C Mgr. Jana Halbichová, halbichova@zsjeseniova.cz
4. A Mgr. Karla Dalecká, dalecka@zsjeseniova.cz
4. B Mgr. Katarína Pytelová, pytelova@zsjeseniova.cz
5. A Mgr. Monika Mašková, maskova@zsjeseniova.cz
5. B Mgr. Petra Hanousková, hanouskova@zsjeseniova.cz
6. A Ing. Hedvika Nováková, novakovah@zsjeseniova.cz
6. B Mgr. Marie Komorousová, komorousova@zsjeseniova.cz
6. C Mgr. Erika Pavlová, pavlova@zsjeseniova.cz
7. A Mgr. Eva Procházková, prochazkova@zsjeseniova.cz
7. B Mgr. Kristýna Hřídelová, hridelova@zsjeseniova.cz
7. C Mgr. Tomáš Korbel, korbel@zsjeseniova.cz
8. A Mgr. Eva Májovská, majovska@zsjeseniova.cz
8. B Mgr. Dana Nováková, novakova@zsjeseniova.cz
8. C Mgr. Michal Halbich, halbich@zsjeseniova.cz
9. A Mgr. Václav Mikuta, mikuta@zsjeseniova.cz
9. B Jan Dvořák, dvorak@zsjeseniova.cz
9. C Mgr. Jana Kolínská, kolinska@zsjeseniova.cz

Mgr. Danuše Vicherkova, vicherkova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jiří Lébr, lebr@zsjeseniova.cz
Mgr. Alice Brettová, brettova@zsjeseniova.cz
Mgr. Irena Podlipná, podlipna@zsjeseniova.cz
Mgr. Daniel Musil, musil@zsjeseniova.cz
Mgr. Kamila Půlpytlová, pulpytlova@zsjeseniova.cz
Mgr. Sára Ondrová, ondrova@zsjeseniova.cz
Mgr. Radek Reichert, reichert@zsjeseniova.cz
Dis. Blanka Rímská, rimska@zsjeseniova.cz
Mgr. Vít Molva, molva@zsjeseniova.cz
Ing. Bc. Eliška Jechová, jechova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jana Chalupská, chalupska@zsjeseniova.cz
Mgr. Zuzana Hejnicová, hejnicova@zsjeseniova.cz
Ing. Lucie Vavřínová, vavrinova@zsjeseniova.cz
Markéta Ondráčková, ondrackova@zsjeseniova.cz
Mgr. Kateřina Klusáčková, klusackova@zsjeseniova.cz
Mgr. Lenka Tomaštíková, tomastikova@zsjeseniova.cz

Asistentka pedagoga/ školní asistentka

Klára Lukešová, lukesova@zsjeseniova.cz
Dana Plisková, pliskova@zsjeseniova.cz
Eva Mrázková, mrazkova@zsjeseniova.cz
Štěpánková Kateřina, stepankova@zsjeseniova.cz
Iana Neplokh, neplokh@zsjeseniova.cz (dvojjazyčná asistentka – česko-ruská)
Bc. Oanh VU, oanhvu@zsjeseniova.cz (dvojjazyčná asistentka – česko-vietnamská)
Bc. Maryna Pidmalivska, pidmalivska@zsjeseniova.cz (dvojjazyčná asistentka – česko-ukrajinská)
PaedDr. Emília Furimská, furimska@zsjeseniova.cz (asistentka pedagoga)
PhDr. Blanka Davidová, davidova@zsjeseniova.cz (asistentka pedagoga)

Školní družina

Eva Mrázková, mrazkova@zsjeseniova.cz, tel. 777 479 031 (vedoucí vychovatelka)
Elen Šimáková, simakova@zsjeseniova.cz,
Ilona Kramlová, kramlova@zsjeseniova.cz
Miroslava Jozová, jozova@zsjeseniova.cz
Štěpánková Kateřina, stepankova@zsjeseniova.cz
Laštovičková Jana, lastovickova@zsjeseniova.cz
Plisková Dana, pliskova@zsjeseniova.cz
Bc. Maryna Pidmalivska, pidmalivska@zsjeseniova.cz