parklane

Park Lane International School  je mezinárodní škola, která není zapsána v rejstříku českých škol. Proto žáci studující na této škole hledají libovolnou českou školu, kde vykonají zkoušky z českého jazyka a literatury a od 4.ročníku také z vlastivědy (ČR), na II. stupni pak z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu, tak aby měli uznané vzdělání jako na české škole.
Jak tedy vypadá naše spolupráce?
Spolupráce naší školy s Park Lane International School

  • Během 1. pololetí probíhá osobní seznámení s žáky, zmapování úrovně dosavadních znalostí a dovedností žáků, vyhodnocení slohových prací vypracovaných dle zadaných témat.
  • Ve 2.pololetí  probíhají postupové zkoušky v budově Park Lane. Žáci předloží Čtenářský/ kulturní list/deník − písemný zápis o četbě českých knih/ kulturních událostech, zpracovaný podle zadaných pokynů.

Jednotlivé části zkoušky 1.stupně:

písemná část – test prověřující učivo ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle předložených požadavků ŠVP ZŠ Praha 3, Jeseniova 96.
ústní pohovor – oprava písemného testu, možnost opravy práce, prověření dalších komunikačních, čtenářských znalostí a dovedností žáka.

  • Žák je seznámen s výsledky hodnocení.
  • Test pro žáky 4. a 5. ročníku obsahuje navíc úkoly z oblasti Člověk a jeho svět (Společnost).
  • Prosíme o včasné nahlášení veškerých změn týkající se osobních údajů Vás a vašeho dítěte – děkujeme.

Garant kooperace s PL 1.stupeň :   PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.  tel/ 222 103 413 babusova@zsjeseniova.cz, zastupce1@zsjeseniova.cz.

Jednotlivé části zkoušky 2.stupně: Forma testu, případného ústního přezkoušení.

Garant kooperace s PL 2.stupeň, přijímací řízení:    Mgr. Martin Tauber tel/ 222 103 414  tauber@zsjeseniova.cz, zastupce2@zsejeseniova.cz

Tyto formuláře jsou určeny pro přijímání žáků 2.-9.ročníku s trvalým pobytem v ČR. Je nám líto, ale v současné době již další žáky do 2.-9.ročníku nepřijímáme. 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*.pdf) ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*.doc)
ÚDAJE PRO EVIDENCI DO ŠKOLNÍ MATRIKY (*.pdf) ÚDAJE PRO EVIDENCI DO ŠKOLNÍ MATRIKY (*.doc)

 Kritéria pro přijetí žáků 2018-2019.  Žáci z Park Lane jsou přijímáni s ohledem na kapacitu naší školy.

 V případě přihlášení/přijetí dítěte na gymnázium vyřizuje administrativu výchovný poradce a zástupce pro 2.stupeň Mgr. M. Tauber, tauber@zsjeseniova.cz, 222 103 414.  Kontaktujte nás tedy včas. Děkujeme.