Vážení rodiče, milí žáci,
v týdnu od 23. 11. pokračujeme v organizaci nastavené od 18. 11. 2020:
žáci 1. a 2. ročníků – ukončena on-line výuka, zahájena prezenční výuka
žáci 3. až 9. ročníků – pokračují v on-line výuce podle nastavených pravidel/ výdej obědů pro žáky na distanční výuce od 13:00 do 14:30


Informace pro žáky 1. a 2. ročníků a jejich rodiče

– ranní družina NENÍ
– odpolední družina je do 17:00 hodin
– vstup do budovy od 7:30 hlavním vchodem (rodiče nemohou vstupovat do budovy)
– výuka 1. ročníků od 8:00 do 12:00 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:00 (hlavní vchod)
– výuka 2. ročníků od 8:00 do 12:30 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:30 (hlavní vchod)
– odchody žáků jsou vyznačeny v tabulce (čas a vstup do budovy – hlavní nebo boční ŠD)

Připomenutí pro rodiče žáků

– děti musí mít roušku (raději dvě)
– nezapomenout na přezůvky
– oblečení na tělocvik NENÍ POTŘEBA
– přihlásit přes portal.dmsoftware.cz (Ostatní moduly – Stravování – ….) obědy
– zkontrolovat pomůcky do školy – rozvrh od 23. 11. do 27.11. je na portal.dmsotware.cz
– zapsat do notýsku odchody ze školní družiny (viz tabulka)

Třída Třídní učitelka Asistentka Vychovatelka školní družiny  Výuka (včetně oběda) Odchody ze školy/ŠD
1.A  Mgr. Jaroslava Válková Dana Plisková Kateřina Štěpánková
učebna  ŠD 2 
8:00-12:00
oběd:11:15-11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.B  Mgr. Martina Šoporová Eva Mrázková Eva Mrázková
učebna. ŠD 1 

8:00-12:00
oběd:11:15- 11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.C  PaedDr. Dana Blažková Jana Laštovičková  Jana Laštovičková
učebna  1.C  

8:00-12:00
oběd: 11:15- 11:40 

hlavní vchod: 12:00, 15:30
vchod ŠD: 13:30, 15:35-17:00 

2.A  Bc. Vendula Vlachová Bc. Maryna Pidmalivská Miroslava Jozová
Bc. Maryna Pidmalivská
učebna č. 24   

8:00- 12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35 – 17:00 

2.B  Mgr. Hana Caisová Iana Neplokh Ilona Kramlová
učebna 2.B 

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35– 17:00 

2.C  Mgr. Jana Halbichová Klára Lukešová Elen Šimáková
učebna 2.C  

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30
vchod ŠD: 13:40, 15:30 -17:00