Vážení rodiče, milí žáci,
od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude probíhat výuka ve stejném režimu jako od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021, tj.
žáci 1. a 2. ročníků –  prezenční výuka
žáci 3. až 9. ročníků – on-line výuka podle nastavených pravidel/ výdej obědů pro žáky na distanční výuce od 13:00 do 14:30


Informace pro žáky 1. a 2. ročníků a jejich rodiče

– ranní družina NENÍ
– odpolední družina je do 17:00 hodin
– vstup do budovy od 7:30 hlavním vchodem (rodiče nemohou vstupovat do budovy)
– výuka 1. ročníků od 8:00 do 12:00 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:00 (hlavní vchod)
– výuka 2. ročníků od 8:00 do 12:30 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:30 (hlavní vchod)
– odchody žáků jsou vyznačeny v tabulce (čas a vstup do budovy – hlavní nebo boční ŠD)

Připomenutí pro rodiče žáků

– děti musí mít roušku (raději dvě)
– nezapomenout na přezůvky
– oblečení na tělocvik NENÍ POTŘEBA
– přihlásit přes portal.dmsoftware.cz (Ostatní moduly – Stravování – ….) obědy
– zkontrolovat pomůcky do školy 
– zapsat do notýsku odchody ze školní družiny (viz tabulka)

Třída Třídní učitelka Asistentka Vychovatelka školní družiny  Výuka (včetně oběda) Odchody ze školy/ŠD
1.A  Mgr. Jaroslava Válková Dana Plisková Kateřina Štěpánková
učebna  ŠD 2 
8:00-12:00
oběd:11:10-11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.B  Mgr. Martina Šoporová Kateřina Štěpánková Eva Mrázková
učebna. ŠD 1 

8:00-12:00
oběd:11:10- 11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.C  PaedDr. Dana Blažková Jana Laštovičková  Jana Laštovičková
učebna  1.C  

8:00-12:00
oběd: 11:10- 11:40 

hlavní vchod: 12:00, 15:30
vchod ŠD: 13:30, 15:35-17:00 

2.A  Bc. Vendula Vlachová Bc. Maryna Pidmalivská Miroslava Jozová
Bc. Maryna Pidmalivska
učebna č. 24   

8:00- 12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35 – 17:00 

2.B  Mgr. Hana Caisová Iana Neplokh Ilona Kramlová
učebna 2.B 

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35– 17:00 

2.C  Mgr. Jana Halbichová Klára Lukešová Elen Šimáková
učebna 2.C  

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30
vchod ŠD: 13:40, 15:30 -17:00 

Asistence on-line  a výpomoc tř.uč.   J. Neplokh 5.C, 3.B,   Ing., Bc. E. Jechová 5.B, 3.A,  Mgr. B. Rímská 5.C, 5.A, M. Pidmalivska 4.B

E. Mrázková 5.C, 3.A,B