7b_Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem „Nové šablony pro ZŠ Jeseniova„, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.