Organizace začátku školního roku:

2.9. pondělí: Děti jdou bez přezutí, končíme v 9.40.

    Napište lístek s odchodem, pokud dítě je přihlášené do družiny a také informaci,                                                                                    zda v pondělí či v úterý půjde na oběd. Obědy se vydávají od 9.40.

 

3.9. úterý: Dnes již děti přezouvají, končíme v 9.40.

   Postupně noste pomůcky podle seznamu.

 

Od 4.9. vyučování podle rozvrhu (děti dostanou v pondělí, vždy bude do 12.35)