2.ročník

Předvánoční týden:

19.12. v průběhu vyučování vycházka na vánoční trh

( kapesné dle uvážení)

20.12. divadlo Minaret ( Putování do Betléma – 60 Kč)

21.12. besídka ( dárek do tomboly, jinak dárky po vzájemné dohodě)