13.2. Informační centrum Prahy 3

beseda – Adopce ježků