20180131_105918      M2

                                  M1

Vítám Vás na mých stránkách, kde se Vám budu snažit poskytnout informace ohledně českého jazyka, který vyučuji, a informace pro třídu 8. B

Hezký den, Mgr. Marcela Šífová

18. – 22.3.

Český jazyk pro 6. B
Mluvnice: Skladba, základní větné členy
Literatura: Četba v učebnici
Sloh: Výpisky a výtah
DÚ: Pracák, str. 36/5 a
Plánované testy: Shoda přísudku s podmětem, autor, dílo
Český jazyk pro 8. B
Mluvnice: Spojky a částice
Literatura: Vývoj literatury
Sloh: Úvaha
DÚ: Pracák, str. 22/4
Plánované testy: Zájmena, KD, autor – dílo
Český jazyk pro 9. B
Mluvnice: Souvětí souřadné, skladba
Literatura: Vývoj literatury
Sloh: Mluvený projev
DÚ: opakovat věci na test
Plánované testy: Rozbor souvětí, kontrolní diktát, kategorie sloves
NA WWW.PRAVOPISNE.CZ,, EWA CZ., PROSKOLY.CZ… LZE PROCVIČOVAT LIBOVOLNÉ PRAVOPISNÉ JEVY
______________________________________________________
Čtení pomáhá
Pokud chcete získat jedničku navíc, stačí na www.ctenipomaha.cz vyplnit otázky na zadané knížky z povinné literatury a přispět tím na libovolnou charitu, která je uvedena na stránkách. Spojte příjemné s užitečným:-)
______________________________________________________
Literární pojmy
______________________________________________________
Povinná literatura na 2018/2019
Pro 6. B
K. J. Erben: Kytice
W. Shakespeare: Romeo a Julie
A.de Saint Exupéry: Malý princ
Pro 8. B
Bratři Mrštíkové: Maryša
Christiane F: My děti ze stanice ZOO/ John R.: Memento
Ch. Dickens: Vánoční koleda/ Oliver Twist
R. Rolland: Petr a Lucie
 
Pro 9. B
W. Shakespeare: Hamlet/ Zkrocení zlé ženy
E. M. Remarque: Na západní frontě klid
Ch. Dickens: Vánoční koleda/ Oliver Twist
A. Lustig: Modlitba za Kateřinu Horowitzovou
E. Hemingway: Stařec a moře
M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna
celkem 3 knížky