Vítejte na stránkách třídy 3.A

Třídní učitelka: Mgr.Kateřina Švarcová

Připomínám 17.10. odevzdání záznamu četby libovolné knihy (záznamový list jsou volně v šuplíku)

25.10. třídní schůzka – podepsat v ŽK

Úkoly pro nepřítomné žáky:

Pátek 19.10.

M – PS str. 39, dokončit str. 22

AJ – PS str. 15

ČJ – mluvený projev – převyprávění pohádek (O dvanácti měsíčkách) – tvorba osnov, vše jsme dělali pouze ústně

Čtvrtek 18.10.

M – PS str. 21

ČJ – uč.str. 23 (slova nadřazená, podřazená, souřadná) ústně

AJ – PS str. 14

Středa 17.10.

M- PS str. 38, 22/9, 10

ČJ – PS str. 20/1, 2, 3

Úterý 16.10.

M – PS str. 20

Čj – slova protikladná a souznačná (učebnice str. 22, 23) – ústně

PRV – stále opakujeme kapitolu Moje vlast – učebnice str.10 – 14

Pondělí 15.10.

M- PS str.22/4, 5

Čj – PS str. 16/1, 2, čítanka str. 30, 31 nebo vlastní četba

PRV – opakovat sousední státy ČR (jejich hlavní města)