Právě jste navštívili stránku třídy 5.C a její třídní učitelky Mgr.Jany Halbichové.

školáci

 

Vyučující v 5.C:

ČJ, M, VL, ICT, PČ, VV, TV – Mgr. Jana Halbichová

AJ – Ing. Hedvika Nováková

PŘ – Mgr. Věra Hrabětová

HV – Denisa Svobodová

 

Učivo pro nepřítomné:

datum ČJ učivo ČJ-PS ČJ-doplň.s. M učivo M-PS VL poznámky
do 19.10. předpony nad, pod, roz, bez,… , předložky x předpony  do s.14 (bez s.13), 15/6  –  G osa úsečky, grafický součet a rozdíl

 do s.11 celé, 12/43,44

G: do s.37 (bez příkladů vpravo), 38/1

 do roku 1848, R – U (dualismus)  v pondělí prověrka VL (vynálezy, romantismus, rok 1848, R-U dualismus)