Právě jste navštívili stránku třídy 5.C a její třídní učitelky Mgr.Jany Halbichové.

školáci

12.12. se od 17h koná Předvánoční setkání v tělocvičně školy.
Ve čtvrtek 13.12. jdeme na anglicko-české divadelní představení PUSS IN BOOTS v divadle U Hasičů (1.-3.h). Prosím přinést 80 Kč.

Vyučující v 5.C:

ČJ, M, VL, ICT, PČ, VV, TV – Mgr.Jana Halbichová, AJ – Ing.Hedvika Nováková, PŘ – Mgr.Věra Hrabětová, HV – Vendula Velcová

datum ČJ učivo ČJ-PS ČJ-doplň.s. M učivo M-PS VL poznámky
do 4.12. slovní druhy  do s.27, 29/1  –  +,- čísla větší než milion, G trojúhelníková nerovnost, pravoúhlý trojúhelník  do str.19, 20/11, G s.44a  45celá Republika se hroutí – výpisky  –
 5.12.  –  –  –  písemné sčítání čísel větších než milion  dokončit s.20  –  –