Ve školním roce 2017/18 se naše škola zúčastnila projektu Město do kapsy – mikroklima okolí školy.
Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a byl podpořen Hlavním městem Prahou Týmy dětí pod vedením paní učitelek Eriky Pavlové a Terezy Havlové uskutečnily projekt Mikroklima okolí školy.
Žáci zkoumali problematickou lokalitu ulice Biskupcova, která se nachází v těsné blízkosti školy.

Průzkum lokality z hlediska ovzduší a zeleně můžete sledovat na internetových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.