VÁŽENÍ RODIČE, OD 9. ZÁŘÍ MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT DĚTI NA KROUŽKY.

pestrá paleta3

PESTRÁ PALETA

Volnočasové aktivity, které nabízí naše škola žákům zastřešuje projekt Pestrá paleta.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017: LETÁČEK PESTRÁ PALETA 2016/2017

Co přináší Pestrá paleta? Vedle smysluplného využití volného času, rozvoje talentu a zájmu dítěte přináší Pestrá paleta řadu dalších pozitiv

 • děti si hrají, pracují a rozvíjí své zájmy ve známém prostředí
 • rodiče nemusí u menších dětí přizpůsobovat svůj časový harmonogram převádění a dopravě do dalších subjektů
 • žáci mají možnost poznat lépe své učitele a učitelé své žáky
 • Pestrá paleta podporuje svým záměrem dobré klima ve škole, děti naváží přátelské kontakty napříč třídami a ročníky
 • nabídka kroužků je dokladem odbornosti a kreativity našich pedagogů

Cena kroužků Pestré palety

 • 600,- Kč na pololetí
 • číslo účtu 7034-2000792369/0800

Jak se přihlásit na kroužek Pestré palety? Přihláška musí vždy obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, název a termín kroužku, kontakt na rodiče (e-mail nebo telefon)

 • elektronickou poštou na krouzky@zsjeseniova.cz, nebo zasláním e-mailu přímo vedoucímu kroužku
 • přihlášky si můžete také vyzvednout na vrátnici školy
 • k přihlášení můžete využít elektronický formulář

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK

Vyplněním položek ve formuláři můžete své dítě přihlásit na kroužek Pestré palety
 • Zvolte kroužek.
 • Uvádějte stručně, např. pondělí 12,45 až 13,30
 • Kontaktní e-mail na rodiče.

S případnými dotazy se obracejte přímo na vedoucí jednotlivých kroužků.