Všem žákům, rodičům a pedagogům přejeme krásné prázdniny.