ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3, JESENIOVA 96/2400

REDIZO: 600036201
IZO školy:102073406
E-mailkancelar@zsjeseniova.cz
FAX: 222 103 433
IČO: 63831341
ID datové schránky: wafdn9y
Bankovní spojení: 2000792369/0800

Ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
mail: reditelka@zsjeseniova.cz
tel.    222 103  412

Statutár. zástupce řed.: Mgr. Martin Tauber (zástupce pro II.stupeň, výchovný poradce, kariérový poradce)
mail: tauber@zsjeseniova.cz
tel.   222 103 414

Zástupkyně ředitele: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (zástupce pro I. stupeň)
mail: babusova@zsjeseniova.cz
tel.   222 103 414

Sekretariát školy: Eva Karolová
mail:  kancelar@zsjeseniova.cz
tel.   222 103 411, 777 479 030


Vedoucí školní družiny: Eva Mrázková
mail:  mrazkova@zsjeseniova.cz
tel.   222 103 423, 777 479 031

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Halmanová
mail: halmanova@zsjeseniova.cz
tel.    222 103 420, 777 479 032


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní preventista: Mgr. Marcela Šífová
mail:  sifova@zsjeseniova.cz
tel.   volejte kancelář školy: 222 103 411

Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Karla Dalecká
mail:  dalecka@zsjeseniova.cz
tel.   volejte kancelář školy: 222 103 411

Výchovný a kariérový poradce pro II. stupeň: Mgr. Martin Tauber
mail: tauber@zsjeseniova.cz
tel.   volejte kancelář školy: 222 103 414

 

 

Zvětšit mapu