Informace školní jídelny v červnu

Poslední den, kdy si můžete odhlásit oběd, je úterý 25.6.2019
Od středy 26.6. – 27.6. se obědy již neodhlašují, ale oběd lze vyzvednout do přinesených nádob.

28.6. oběd pouze pro přihlášené žáky, kteří zůstávají ve školní družině /mailem,telefonem, internetem/ a to do 25.6.2019

Pokud někdo přechází na jinou školu, prosím nahlásit v kanceláři
školní jídelny. Za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč.

Kdo platí trv. příkazem, přeplatky za obědy budou na konci června
vráceny na účet. Ostatní drobné přeplatky se převádějí na září.
Chcete-li dítěti nechat peníze na účtě ŠJ do září, prosím zavolat.

4. třídy, které přecházejí do 5. tříd a stravné platí trvalým příkazem:
prosím rodiče, aby si zvýšili platbu z 528,- Kč na 616,- Kč

8. třídy, které přecházejí do 9. tříd a stravné platí trvalým příkazem:
zvýšit platbu z 572,- Kč na 660,- Kč

Pokud dítě dosáhne ve školním roce 1.9.2019 – 31.8.2020
11 let nebo 15 let, bude mít od 1.9.2019 nárok na odběr jídla odpovídající
určité věkové skupině a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.

Pro 9.třídy

Kdo platí trvalým příkazem, přeplatky budou vráceny na účet.
Prosím rodiče, aby si zrušili trvalý příkaz na stravné.

Kdo platí hotově, případné přeplatky vrátíme hotově
v kanceláři ŠJ a za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč.