Poslední den školní výuky (28.6.-vysvědčení) vzhledem ke zvláštnímu režimu bude školní jídelna vydávat obědy pouze žákům, kteří zůstávají ve školní družině. Rodiče žádáme, aby své dítě pro tento den přihlásili k odběru oběda u hospodářky školní jídelny.
Ostatní žáci budou mít oběd odhlášen.
Případné dotazy směrujte na vedoucí školní jídelny J.Halmanovou.