Volby proběhly 2.11.2017 (zákonní zástupci) a 20.11.2017 (pedagogové)
Do školské rady byli zvoleni:
Jaroslav Musil, Jana Jenšíková (za zákonné zástupce žáků školy)
Mgr. Martin Tauber, Mgr. Michal Halbich (za pedagogy školy)

Sdělení o výsledcích voleb bylo prezentováno pedagogům 21.11.2017, zveřejněno na vývěsce školy 21.11.2017 a na webových stránkách školy www.zsjeseniova.cz

Mgr. Lébr Jíří, ředitel školy