INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) ZŠ JESENIOVA

V případě dotazů, připomínek, technických obtíží kontaktujte správce systému Mgr. Vendulu Juráškovou (juraskova@zsjesenova.cz)

Od prosince 2016 probíhá registrace rodičů na portal.dmsoftware.cz. Pokud jste dosud neobdrželi PIN (číselný kód), potřebný k registraci kontaktujte správce IS.
Abychom ověřili funkčnost a využívání informačního systému, žádáme všechny rodiče o registraci na portal.dmsoftware.cz, i když nadále zůstává nejdůležitějším komunikačním prostředkem mezi školou a rodiči papírová žákovská knížka.