INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) ZŠ JESENIOVA

Informační systém školy: aplikace.dmsoftware.cz (portal.dmsoftware.cz)
Správce informačního systému: Mgr. Vendula Jurášková (juraskova@zsjeseniova.cz)

Uživatelé IS

 • vedení školy
 • pedagogičtí a výchovní pracovníci
 • administrativní pracovníci
 • rodiče žáků od 1. do 9. ročníku
 • žáci od 5. do 9. ročníku
Každý uživatel

 • má svůj osobní přístup do aplikace (uživatelské jméno a heslo)
 • nikomu nesděluje své přihlašovací údaje
 • vždy se z aplikace odhlašuje a neukládá hesla do prohlížeče
 • v případě zapomenutí přihlašovacích údajů kontaktuje správce IS
  z e-mailu, který nahlásil třídnímu učiteli

Užitečné funkce IS pro rodiče
menudmrodic

 • přehledný rozvrh dítěte a případné organizační změny (suplování, školní akce, zrušení výuky…)
 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole možnost sledovat probrané učivo
  Výuka – Informace o výuce – Probrané učivo
 • seznam všech pedagogů, kteří učí vaše dítě
  Výuka – Informace o výuce – Seznam vyučujících
 • posílání zpráv učiteli prostřednictvím IS
  Komunikace zprávy
 • funkce přihlašování a odhlašování obědů (IS je propojen se systémem www.strava.cz)
  Ostatní moduly – Stravovací systém
 • přihlášky/odhlášky na kroužky
  Ostatní moduly – Přehled akcí
 • přepínání mezi sourozenci pod jedním účtem (uživatelským jménem a heslem)
  Pokud nemáte funkci nastavenu kontaktujte správce IS
 • rodiče žáků 5. až 9. ročníku pracují s elektronickou žákovskou knížkou
  • podepisují známky žáků v elektronické žákovské knížce
   Hodnocení – Výpis hodnocení – Průběžné hodnocení
  • podepisují pochvaly a kázeňská opatření
   Hodnocení – Výpis hodnocení – Chování žáka/studenta