Ve čtvrtek 28. ledna 2021 bude organizace vzdělávání upravena následujícím způsobem:
-žáci 1. a 2. ročníkůžádná změna – výuka probíhá prezenčně  dle stávajících pravidel – děti obdrží pololetní vysvědčení 28. ledna
-žáci 3. až 9. ročníku28. ledna je zrušena on-line výuka – den je vyhrazen pro individuální konzultace žáků

Pravidla pro individuální konzultace

vstup do budovy
– žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C – hlavním vchodem
– žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B – bočním vchodem ŠD
– žáci 6. C, 7. C, 8. C, 9. C – vchodem přes hřiště

Čas konzultace má žák předem domluvený s třídním učitelem.
V rámci konzultace obdrží žák své pololetní hodnocení.
Konzultace budou probíhat od 8:00 do 11:00 hodin. (poznámka – boční vchod ŠD může být otevřen již v 7:30)
Žáci vstupují do budovy jednotlivě, nepřezouvají se, v budově se orientují podle ukazatelů a dbají pokynů dozoru.
Žáci dodržují veškerá hygienická opatření – Rouška + Ruce + Rozestupy.

Prostory a místnosti vymezené pro konzultace
– žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C – učebny v přízemí, 1. a 2. patře (viz ukazatele v budově)
– žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B – prostory školní družiny, ŠD 1, ŠD 2, velká jídelna, malá jídelna
– žáci 6. C, 7. C, 8. C, 9. C – učebna č. 24, tělocvičny, hřiště

Výdej obědů 28. ledna 2021 pro žáky na distanční výuce

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce bude probíhat od 12:30 do 13:30  jako obvykle u zadního vchodu do školní jídelny.