„PŮL STOLETÍ – TO TO LETÍ“

Naše škola oslavila v roce 2007 50. let od svého založení

fotoskola1957b fotoskola1957a
1957 21.červen 1957
  • budova školy byla postavena v roce 1957
  • vyučovat se začalo 1. 9. 1957, i když stavební práce nebyly zcela dokončeny
  • škola sloužila jako jedenáctilekta a současně základní škola, později byla jedenáctiletka přesunuta na Pražačku a zde zůstala základní škola
  • ve školním roce docházelo do školy 1400 dětí, učilo se na směny a ve třídách bylo i přes 40 žáků (současná kapacita je 650 žáků)

PROJEKT – PŮL STOLETÍ – TO TO LETÍ

byl rozdělen na dvě větší akce

  • 10.5.2007 od 14.00 hodin Den otevřených dveří
  • 24.5.2007 od 20.00 hodin Společesnský večer v KD Barikádník

Oslavy 50.výročí založení Z(D)Š Jeseniova – 10.května 2007

Ranní pohled z okna nesliboval optimistický den. Proudy vody, které se hrnuly z šedivé oblohy, odnášely všechny pozitivní předpovědi kamsi do nenávratna. Ale dopolední obrat vykonal své a odpoledne už slibovalo – až na časté poryvy čerstvého větru – dobré podmínky pro připravovanou akci.

Vlastně akce dvě – Den otevřených dveří neboli Archiv – což byla výstava dokumentů z historie školy, fotografií, seznamů žáků a dalších zajímavostí v učebnách a na chodbách školy – ten byl určen pro návštěvníky od 14 do 18 hodin v prostorách školní budovy.

A bylo skutečně nač se těšit a co obdivovat. Výzdoba chodeb v jednotlivých patrech školy přibližovala pět desetiletí její historie, vystaveny byly fotografie kolektivů dětí i pedagogů, kopie dokumentů, vysvědčení či omluvenek z let minulých.

Návštěvníci mohli vidět v učebnách připravené výstavky keramiky, letních táborů, sportovního klubu, mohli se najít v seznamech žáků z jednotlivých školních let a stvrdit svým podpisem návštěvu, zúčastnit se keramické dílny a zanechat po sobě trvalý vzkaz v podobě namalovaného kachlíku, podívat se na videonahrávky z historie školy, zhlédnout prezentace v multimediální učebně či zasoutěžit si v počítačové učebně.

A druhá část – Sportovně kulturní odpoledne – slibovalo odpovídající zážitky na školním hřišti. Startovalo se v 15 hodin za zvuků saxofonu a pak už se roztočil kolotoč vystoupení. Nejprve blok dětí z I.stupně – tanec, sport, step, pohádka, zpěv, aerobic, gymnastika, akrobacie. Následovalo vystoupení pěveckého sboru a pak divadlo, které připravili deváťáci. Jak Jan Jesenius přicestoval v čase do dnešních dnů…

Po oficiálním přivítání a projevu zástupce starosty následoval blok vystoupení sportovních tříd. Série vystoupení gradovala skvělými sportovními výkony našich mladých nadějí. Kolem 17 hodiny po oficiálním projevu starostky MČ Praha 3 M. Kozumplíkové a po zasazení Stromu 50.výročí. Byl připraven poslední moment dne – vystoupení pěveckého sboru, který na škole existuje přes 30 let, složeného z bývalých a současných členek. Pod vedením sbormistra J.Škopa zazněly tři písně a přítomní s potěšením naslouchali krásným hlasům, které udělaly symbolickou tečku za úspěšným dnem.

Leták PŮL STOLETÍ – TO TO LETÍ