Dne 16. května bude probíhat fotografování tříd a skupin.
třídní foto: 40,- Kč
skupinové foto: 30,-Kč