Dne 10. května proběhne fotografování tříd:
třídní fotografie 40,- Kč
skupinová fotografie 30,- Kč