Na žádost návštěvníků oslav 60. výročí zveřejňujeme video s fotografiemi staršího data.