ŠKOLNÍ ŘÁD (platnost od 1. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2018)

ŠVP ZŠ JESENIOVA

ŠKOLSKÁ RADA

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018

MINIÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2018/2019

KRIZOVÝ PLÁN

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2017/2018

Usnesením RMČ Praha 3 č. 842 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400: Návrh rozpočtu na rok 2019“ a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024“
[uveřejněno 30. ledna 2019]