ORGANIZAČNÍ SCHEMA ŠKOLY (1. 9. 2020)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platnost od 1. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2018)

ŠVP ZŠ JESENIOVA

ŠKOLSKÁ RADA

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018

MINIÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2018/2019

KRIZOVÝ PLÁN


VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2019/2020

Usnesením RMČ Praha 3 č. 842 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

Usnesením RMČ Praha 3 č. 93 ze dne 18.02.2019 byl schválen rozpočet příspěvkových organizací na rok 2019 a usnesením RMČ Praha 3 č. 94 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024.
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024
[uveřejněno 22. února 2019]

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2025
[uveřejněno 3.12.2019]