Beseda pro rodiče

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na besedu realizovanou na základě výzkumu, který jsme ve škole provedli na podzim roku 2018. Uvítáme jak zúčastněné, tak nezúčastněné rodiče v dotazníkovém šetření, které se týkalo povědomí rodičů o zkušenostech jejich dětí se sexuálními materiály na internetu a jejich sebepojetí. V rámci besedy Vás […]

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 7. 2. 2019

Dne 7. 2. 2019 jsme ve spolupráci s dalšími školami z Prahy 3 umožnili žákům devátých ročníků vyzkoušet si PŘIJÍMAČKY NANEČISTO. Naším cílem bylo – vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě, – žáci mají prokázat  základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, […]