PARK U ZŠ JESENIOVA Představení prvních návrhů 21.11.2019

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy a sousedé, ZŠ Jeseniova  Vás srdečně zve na společné setkání nad prezentací prvních návrhů úpravy parčíku.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek,  21. listopadu 2019 v 17:30 ve školní jídelně (vchod školní družiny). Projekt představí architekti z ateliéru Land05. Přítomni budou i odpovědní zástupci magistrátu […]

Posted by

Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

    Název projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485 Stručný popis projektu: Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je realizován za finanční podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z […]

Posted by

Příprava na přijímací zkoušky – 2019/2020

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků, v letošním školním roce začínají kroužky zaměřené na přijímací zkoušky 2020 od října 2019. Cena kroužku zahrnuje tištěné materiály/ pracovní sešity. Kroužek bude ukončen v polovině dubna 2020, kdy budou probíhat přijímací zkoušky. Při úhradě kroužku používejte správný variabilní symbol, číslo účtu: 7034-2000792369/0800. Přihlášky […]

Posted by