Organizace „Beztíže“ nabízí bezplatné doučování během prázdnin.
Beztíže doučuje