Milí rodiče,
srdečně Vás zveme na besedu realizovanou na základě výzkumu, který jsme ve škole provedli na podzim roku 2018. Uvítáme jak zúčastněné, tak nezúčastněné rodiče v dotazníkovém šetření, které se týkalo povědomí rodičů o zkušenostech jejich dětí se sexuálními materiály na internetu a jejich sebepojetí.

V rámci besedy Vás seznámíme s výsledky a přínosy výzkumu, které doplňujeme informacemi dostupnými z výzkumů po celé Evropě. Shrneme rizika a důsledky sledování pornografie dětmi a vliv na jejich sebepojetí. Zmíníme, jak rodiče odhadují sebepojetí svých dětí, a v čem se nejvíce liší.
Poradíme, jak v citlivých situacích ohledně pornografie reagovat, a jak dítě připravit na nepříjemné nástrahy internetu. Domů si odnesete leták s nejdůležitějšími informacemi a kontakty, pro případ potřeby. Můžete se těšit i na drobné občerstvení a diskuzi.

Besedou Vás bude provázet studentka Natalie Migasová, která celý výzkum realizovala pod záštitou katedry psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a vedoucího práce PhDr. Jana Šmahaje, Ph.D.

Termín setkání je 25. dubna 2019 od 17:00 hodin cca do 18:30 hod.

Pokud nemáte možnost hlídání, je možné využít služby ŠD.
Vstupujte bočním vchodem u ŠD, učebna č. 50, 4.B, modré patro.
V případě zájmu zašlete do 23.4.2019 e-mail na adresu:
babusova@zsjeseniova.cz nebo odevzdejte přihlášku do vrátnice.
Podrobnější informace na tel: 222 103 413.
Těšíme se na Vás.

Za ZŠ Jeseniova
PhDr. G.Babušová, Ph.D., zást.řed.