Informace – školní jídelna – konec roku 2017

Poslední den, kdy si můžete odhlásit oběd, je úterý 19.12.2017. Od středy se již obědy neodhlašují /uzavření roku/, lze je vyzvednout do přinesených nádob. Důležité! Vzhledem k zařazování finančně náročnějších potravin a plnění nutričních doporučení MZ jsme nuceni od 1.1.2018 zvýšit ceny obědů I.stupeň 24,- Kč /oběd II.stupeň 26,- Kč […]

Charitativní sbírka ZŠ JESENIOVA – PROVĚTREJTE ŠATNÍKY

Vážení rodiče a žáci, i letos naše škola ZŠ JESENIOVA ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá předvánoční sbírku obnošeného šatstva a použitých věcí, které mohou dobře sloužit v dětských domovech, či najdou jiné využití. Věci můžete odevzdávat na vrátnici školy paní Jozové a paní Zochové denně od 7.12. – 14.12.2017. […]

Informace o volbách do školské rady

Volby proběhly 2.11.2017 (zákonní zástupci) a 20.11.2017 (pedagogové) Do školské rady byli zvoleni: Jaroslav Musil, Jana Jenšíková (za zákonné zástupce žáků školy) Mgr. Martin Tauber, Mgr. Michal Halbich (za pedagogy školy) Sdělení o výsledcích voleb bylo prezentováno pedagogům 21.11.2017, zveřejněno na vývěsce školy 21.11.2017 a na webových stránkách školy www.zsjeseniova.cz […]

PORTÁL www.proskoly.cz (testy, dotazníky, procvičování)

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z […]