Přihlášky do atletické sportovní třídy (do šestého ročníku) pro šk. rok 2019/2020

7. 1.2019 byly spuštěny přihlášky do „atletické sportovní třídy“ (do šestého ročníku) pro školní rok 2019/2020 odkaz: http://jeseniova.cz/prihlasky/sportovni-trida/ Talentové zkoušky proběhnou 15. května 2019 od 15,00 hod., druhé kolo (pro nemocné, či z jiných důvodů se neúčastnící prvního kola) pak 29. května 2019 od 15,000 hod. Jaroslava Weberová, místopředseda SK […]

Organizace šk. roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Zahájení školního roku 3.9. 2018 Konec I. pololetí 31. 1. 2019 Konec školního roku 28. 6. 2019 Podzimní prázdniny 29.-30.10. 2018 Vánoční prázdniny 22.12. 2018-2.1. 2019 Pololetní prázdniny 1.2. 2019 Jarní prázdniny 11.-17.2. 2019 Velikonoční prázdniny 18.-22.4.2019 Hlavní prázdniny 1.7.-31.8. 2019 Termíny třídních schůzek: 25.10. 2018,  21.3. 2019

GDPR – General Data Protection Regulation

Vážení rodiče, od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů naší školy  je firma CONESTO CONSULT s.r.o., e-mail: dpo@conestoconsult.cz, tel. 703 144 376 […]

Informace o volbách do školské rady

Volby proběhly 2.11.2017 (zákonní zástupci) a 20.11.2017 (pedagogové) Do školské rady byli zvoleni: Jaroslav Musil, Jana Jenšíková (za zákonné zástupce žáků školy) Mgr. Martin Tauber, Mgr. Michal Halbich (za pedagogy školy) Sdělení o výsledcích voleb bylo prezentováno pedagogům 21.11.2017, zveřejněno na vývěsce školy 21.11.2017 a na webových stránkách školy www.zsjeseniova.cz […]

PORTÁL www.proskoly.cz (testy, dotazníky, procvičování)

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z […]

Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok začne v pondělí 4. září 2017. První pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. října  a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny – od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018. Vyučování začne […]