PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 7. 2. 2019

Dne 7. 2. 2019 jsme ve spolupráci s dalšími školami z Prahy 3 umožnili žákům devátých ročníků vyzkoušet si PŘIJÍMAČKY NANEČISTO. Naším cílem bylo – vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě, – žáci mají prokázat  základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, […]

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28. 3. 2019

Dne 28.3. 2019 proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v těchto časech: Od 9:40 -11:40 Vám bude umožněna individuální, nekomentovaná prohlídka školy. Dotazy týkající se 1.stupně Vám zodpovíme v prostorách ŠJ, 2.stupně učebna č. 24 v přízemí. Od 16: 00 nebo od 17:00 budou probíhat komentované prohlídky školy, dotazy budou zodpovězeny v […]

Přihlášky do atletické sportovní třídy (do šestého ročníku) pro šk. rok 2019/2020

7. 1.2019 byly spuštěny přihlášky do „atletické sportovní třídy“ (do šestého ročníku) pro školní rok 2019/2020 odkaz: http://jeseniova.cz/prihlasky/sportovni-trida/ Talentové zkoušky proběhnou 15. května 2019 od 15,00 hod., druhé kolo (pro nemocné, či z jiných důvodů se neúčastnící prvního kola) pak 29. května 2019 od 15,000 hod. Jaroslava Weberová, místopředseda SK […]