Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

    Název projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485 Stručný popis projektu: Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je realizován za finanční podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z […]

Posted by

Příprava na přijímací zkoušky – 2019/2020

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků, v letošním školním roce začínají kroužky zaměřené na přijímací zkoušky 2020 od října 2019. Cena kroužku zahrnuje tištěné materiály/ pracovní sešity. Kroužek bude ukončen v polovině dubna 2020, kdy budou probíhat přijímací zkoušky. Při úhradě kroužku používejte správný variabilní symbol, číslo účtu: 7034-2000792369/0800. Přihlášky […]

Posted by

SJEDNOCENÍ VARIABILNÍCH SYMBOLŮ ŽÁKŮ (ŠKOLA/JÍDELNA/DRUŽINA…)

Vážení rodiče, pro úhradu školní družiny, jídelny, lyžařských výcviků, škol v přírodě… používejte jednoznačný identifikátor vašeho dítěte = variabilní symbol Variabilní symbol je vždy platný: od 1. třídy do 5. třídy (po zařazení dítěte do 1. třídy obdržíte variabilní symbol, který bude platný až do 5. třídy) od 6. třídy […]

Posted by

Změna ve vedení školy od 1. 7. 2019

Vážení rodiče a milí žáci, od 1.7.2019 došlo ke změně ve vedení školy. ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková, e-mail: reditelka@zsjeseniova.cz, juraskova@zsjeseniova.cz, tel: 222 103 412 statutární zástupce školy: Mgr. Martin Tauber, e-mail: zastupce2@zsjeseniova.cz, tauber@zsjeseniova.cz, vychovnyporadce@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 414 zástupce ředitele školy: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D., e-mail: zastupce1@zsjeseniova.cz, babusova@zsjeseniova.cz, tel. […]

Posted by