• Obědy říjen 2020

  Obědy na říjen 2020 - 19 dní 1. - 4. tř. 532,- Kč 5. - 8. tř. 570,- Kč 9. tř. 608,- Kč Prosím o zaplacení do 28.9.2020
 • Třídní schůzky – on-line – termíny

  Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením ve škole se budou podzimní schůzky ve všech třídách konat on-line. Důvodem on-line komunikace je především minimalizace kontaktů. Schůzky proběhnou v aplikaci Teams. Pokud patříte mezi uživatele, kteří nemají s Teams zkušenosti, využijte stručného návodu, jak se k třídním schůzkám připojit. Hlavní rada SRPŠ se konala 21. 9. od 17:00 hodin. Zápis z HR SRPŠ 21.9.2020 Členové HR SRPŠ se seznámili s: Plánem organizace školního roku 2020/2021 Plánem vzdělávání školního roku 2020/2021 Příspěvek SRPŠ…
 • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole

  AKTUÁLNÍ STAV VE ŠKOLE Vážení rodiče, v případě karantény žáka informujte třídního učitele a vedení školy (reditelka@zsjeseniova.cz) týden od _ do počet žáků v karanténě počet pedagogických pracovníků v karanténě od 14. 9. do 20. 9. 2020 3 3   MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 21.9. Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy Uvedený požadavek škola plní od 1. 9. 2020 Informace MŠMT k opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 18.9.2020 Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů…
 • Mimořádné opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ od 18.9.

  Vážení rodiče, milí žáci, s účinností od 18.9. od 0:00 hodin nařizuje Ministerstvo zdravotnictví celý text MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. Z textu vyplývá, že žáci II. stupně základní školy, tj. žáci 6. až 9. ročníku a pedagogové vyučující ve třídách II. stupně musí mít zakrytá ústa a nos i ve třídě. Vendula Jurášková, ředitelka školy [uveřejněno 17.9.2020]
 • KROUŽKY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

  Vážení rodiče, v letošním školním roce budou na ZŠ Jeseniova pořádány kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím. Finančně a organizačně zajišťuje kroužky MČ PRAHA 3. Elektronickou přihlášku najdete na odkazu: https://www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/zs-jeseniova/ Vendula Jurášková
 • KROUŽKY 2020/2021

  Vážení rodiče, veškeré informace o nabídce kroužků pro školní rok 2020/2021 najdete na LETÁKU. Garantem provozu kroužků je agentura www.krouzky.cz. Přihlášení je možné do 17.9.2020. Následně bude provedena kontrola počtu zájemců a bude oznámeno, které kroužky budou otevřeny. Zahájení od 1.10.2020. Z hygienických důvodů není žádoucí, aby se dítě po kroužku vracelo zpět do ŠD. Uvedeným opatřením bychom rádi eliminovali prolínání skupin. Děkujeme za pochopení a spolupráci Gabriela Babušová, zástupkyně ředitelky školy
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE pro rodiče

  Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nebude školní jídelna vydávat obědy v první den nemoci žáka.   První den nemoci žáka zatelefonujte v ranních hodinách do školní jídelny a oběd vám bude odhlášen. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Halmanová, vedoucí školní jídelny
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek

  Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít žáci a všichni zaměstnanci od 10.9.2020 ve společných prostorách školy (chodby, toalety, vestibul...) zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky. Doporučujeme, aby děti měly s sebou náhradní roušku v sáčku.
 • Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021

  Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 Nastavení a aktivní používání nástrojů pro plynulý přechod žáka mezi prezenční a distanční formou výuky Zařazovat  pravidelně, i při prezenční výuce, nástroje pro vzdělávání na dálku (portal.dmsoftwre.cz; office.com; e-mail) K informování žáků, rodičů a veřejnosti aktivně používat stránky školy - průběžná aktualizace; u menších žáků nástěnky učitelů Maximálně využít informačního systému školy - portal.dmsoftware.cz a jeho nástrojů - Aktivní práce učitelů, žáků a rodičů s informačním systémem - Pravidla pro případ zapomenutí…
 • VARIABILNÍ SYMBOLY jsou stejné pro jídelnu, družiny, školy v přírodě ….

  Vážení rodiče, škola používá pro veškeré platby jednotné variabilní symboly (družina, jídelna, akce školy). Variabilní symbol přidělí žákovi jeho třídní učitel(ka). Žáci mají variabilní symbol zapsán v žákovské knížce nebo záznamníku. Variabilní symbol má platnost od 1. do 5. třídy. V 6. ročníku obdrží žáci nový variabilní symbol, který je platný do 9. třídy 1.A - 2011XY (XY=jedinečné dvojčíslí) 1.B - 2012XY 1.C - 2013XY 2.A - 1911XY 2.B - 1912XY 2.C - 1913XY 3.A - 1811XY 3.B - 1812XY…

DMinformacnisystemskoly

LOGO_tabule

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

krajeprobezpecnyinternet