Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 1.9. 2021
Ředitelské volno 27. 9. 2021
Konec I. pololetí 31. 1. 2022
Konec školního roku 30. 6. 2022
Podzimní prázdniny 27.-29.10. 2021
Vánoční prázdniny 23.12. 2021-2.1. 2022 (výuka začíná 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny 4.2. 2022
Jarní prázdniny 7.3.2022.-13.3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny 1.7.-31.8. 2022

Akce školy

Předvánoční setkání, Jarmark 15. 12. 2021
Schůzka rodičů žáků 9. tříd 15. 12. 2021
Den Otevřených dveří – březen  2022
Zápis do 1. tříd duben 2022
Vítání jara – duben 2022
Den D – 26. 5. 2022
Přijímací řízení do sportovní třídy – květen 2022
Den učitelů – setkání 28. 3. 2022

 

 Pedagogické porady

31. 8. 2021  Plán práce, vnitřní řád školy, BOZP (9,00)
15. 11. 2021  Hodnocení práce za I. čtvrtletí (13,00, 14,00)
24. 1. 2022 Klasifikační a hodnotící porada za I. pololetí (14,00)
11. 4. 2022 Hodnocení práce za III. čtvrtletí (13,00, 14,00)
20. 6. 2022 Klasifikační a hodnotící porada za II. pololetí (14,00)

 Provozní porady

25. 8. 2021 (9,00)
20. 9. 2021 (14,00)
25. 10. 2021 (14,00) výjezdní
20. 12. 2021 (14,00) vánoční
14. 2. 2022 (14,00)
28. 3. 2022 (14,00)
16. 5. 2022 (14,00)

 Třídní schůzky

23. 9. 2021 čtvrtek 18,00
21. 4. 2022 čtvrtek od 18,00