Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku 1.09. 2016
Konec I. pololetí 31.01. 2017
Konec školního roku 30.06. 2017
Podzimní prázdniny 26.-27.10. 2016
Vánoční prázdniny 23.12. 2016-02.01. 2017
Pololetní prázdniny 3.02. 2017
Jarní prázdniny 13.3. – 19.3. 2017
Velikonoční prázdniny 13.4.-14.4. 2017
Hlavní prázdniny 1.7.-31.8. 2017

Akce školy

Předvánoční setkání, Jarmark 14.12.2016
Schůzka rodičů žáků 9. tříd 15.12.2016
Den Otevřených dveří 9.3. 2017
Zápis do 1. tříd 4.4. a 5.4.2017
Vítání jara 6.4.2017
Ročníkové prověrky
Den D – 60. výročí založení školy 25.5.2017
Přijímací řízení do sportovní třídy 19.4.2017 od 15:00 hod. (náhradní termín 3.5.2017)

 

 Pedagogické rady

31.8.2016 Plán práce, vnitřní řád školy, BOZP (9,00)
21.11.2016 Hodnocení práce za I. čtvrtletí (13,00, 14,00)
23.1.2017 Klasifikace porada za I. pololetí (14,00)
10.4.2017 Hodnocení práce za III. čtvrtletí (13,00, 14,00)
26.6. 2017 Klasifikační + hodnotící porada za II. pololetí (14,00)

 Provozní porady

30.8. 2016 (9,00)
26.9.2016 (14,00)
24.10.2016 (14,00) výjezdní
19.12.2016 (14,00) vánoční
20.2. 2017 (14,00)
27.3. 2017 (14,00)
15.5. 2017 (14,00)

 Třídní schůzky

20.10.2016 čtvrtek 18,00
23.3.2017 čtvrtek od 18,00