Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 3.9. 2018
Konec I. pololetí 31. 1. 2019
Konec školního roku 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny 29.-30.10. 2018
Vánoční prázdniny 22.12. 2018-2.1. 2019
Pololetní prázdniny 1.2. 2019
Jarní prázdniny 11.-17.2. 2019
Velikonoční prázdniny 18.-22.4.2019
Hlavní prázdniny 1.7.-31.8. 2019

Akce školy

Předvánoční setkání, Jarmark 12. 12. 2018
Schůzka rodičů žáků 9. tříd 13. 12. 2018
Den Otevřených dveří březen 2019
Zápis do 1. tříd 3 .4. a 5 .4.2019
Vítání jara  duben 2019
Den D – 60. výročí založení školy 30. 5. 2019
Přijímací řízení do sportovní třídy 15. 5. 2019 od 15:00 hod.
Den učitelů – setkání 25. 3. 2019

 

 Pedagogické rady

31. 8.  Plán práce, vnitřní řád školy, BOZP (9,00)
19. 11. 2018  Hodnocení práce za I. čtvrtletí (13,00, 14,00)
21. 1. 2019 Klasifikace porada za I. pololetí (14,00)
15. 4. 2019 Hodnocení práce za III. čtvrtletí (13,00, 14,00)
24. 6. 2019 Klasifikační + hodnotící porada za II. pololetí (14,00)

 Provozní porady

29. 8. 2018 (9,00)
24. 9. 2018 (14,00)
22. 10. 2018 (14,00) výjezdní
17. 12. 2018 (14,00) vánoční
18. 2. 2019(14,00)
25. 3. 2019 (14,00)
20. 5. 2019(14,00)

 Třídní schůzky

25. 10. 2018 čtvrtek 18,00
21. 3. 2019 čtvrtek od 18,00