Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 4.09. 2017
Konec I. pololetí 31.01. 2018
Konec školního roku 29.06. 2018
Podzimní prázdniny 26.-27.10. 2017
Vánoční prázdniny 23.12. 2017-02.01. 2018
Pololetní prázdniny 2.02. 2018
Jarní prázdniny  5.2. – 11.2. 2018
Velikonoční prázdniny 29.3.-30.3. 2018
Hlavní prázdniny 2.7.-31.8. 2018

Akce školy

Předvánoční setkání, Jarmark 13.12.2017
Schůzka rodičů žáků 9. tříd 14.12.2017
Den Otevřených dveří březen 2018
Zápis do 1. tříd 4.4. a 5.4.2018
Vítání jara  duben 2018
Den D – 60. výročí založení školy 31.5.2018
Přijímací řízení do sportovní třídy 25.4.2018 od 15:00 hod.

 

 Pedagogické rady

1.9. 2017 Plán práce, vnitřní řád školy, BOZP (9,00)
20. 11. 2017  Hodnocení práce za I. čtvrtletí (13,00, 14,00)
22.1.2018 Klasifikace porada za I. pololetí (14,00)
16.4.2018 Hodnocení práce za III. čtvrtletí (13,00, 14,00)
25.6. 2018 Klasifikační + hodnotící porada za II. pololetí (14,00)

 Provozní porady

30.8. 2017 (9,00)
25.9.2017 (14,00)
23.10.2017 (14,00) výjezdní
18.12.2017 (14,00) vánoční
19.2. 2018 (14,00)
26.3. 2018 (14,00)
14.5. 2018 (14,00)

 Třídní schůzky

2. 11. 2017 čtvrtek 18,00
22.3.2018 čtvrtek od 18,00