• Pravidelné testování žáků/ Nahlášená pozitivita dítěte/ Karanténa

  Vážení rodiče, MČ Praha 3 pro Vás připravila ve spolupráci s řediteli základních škol přehledná informační schémata, která se týkají v současnosti ustálených modelových situací a postupů při pravidelném testování žáků v pondělí, při nahlášené pozitivitě žáka a karanténě. [publikováno 30. 11. 2021]  
 • Mimořádná opatření 2021/2022 – aktuální stav ve škole (28.11. 2021)

  Aktuální situace ve škole 1.12.2021 1 žák pozitivní v 8. A Po konzultaci s hygienou byl do karantény poslán 1 spolužák. Ostatní žáci nadále chodí do školy. Výuka on-line nebyla v 8. A zahájena (učitelé průběžně dávají informace na portal.dmsoftware.cz) 29. 11. 2021 Dne 29. 11. proběhlo ve škole screeningové testování antigenními testy. Škola provedla 431 testů, z toho byly 2 pozitivní záchyty. 29. 11. 2021 1 žák pozitivní v 7. C Dne 29. 11 byla nahlášena pozitivita žáka ve…
 • Stravné prosinec 2021

  Stravné prosinec 2021 - 16 stravovacích dní 1. - 4. tř. 448,- Kč 5. - 8. tř. 480,- Kč 9. tř. 512,- Kč
 • PŘIPOMENUTÍ – Přihlášky na školy s talentovou zkouškou

  Přihlášky na školy s talentovou zkouškou - musíte doručit do 31.11.2021 řediteli příslušné střední školy. Přihlášky ti vyplní a potvrdí naše škola. Musíš jen předat třídnímu učiteli, popř. výchov. poradci název školy ( RED_IZO) a kód studijního oboru. Každý žák má nárok podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou. M. Tauber, výchovný poradce
 • Jak postupuje škola a Hygiena hl. m. Praha při nahlášené pozitivitě žáka?

   Jaký je postup školy? Rodič informuje ředitelku školy (e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz; 222 103 412) o pozitivním výsledku svého dítěte Ředitelka školy telefonicky kontaktuje rodiče, který nahlásil pozitivitu dítěte Kdy byl žák naposledy ve škole? Mělo dítě příznaky? Pokud ano, od kdy? Kdy byl proveden test? Kdy rodič obdržel výsledky testu? Ředitelka školy nebo třídní učitel/ka rozešle neprodleně hromadný e-mail rodičům ze třídy, ve které je nahlášena pozitivita. "Ve třídě 7.F byl nahlášen pozitivní žák. Vedení školy kontaktovalo Hygienu hl. m. Prahy. Jakmile…
 • VYHODNOCENÍ akce PCR-testování z 1. 11. 2021

  Vážení rodiče, děkujeme za výbornou spolupráci při akci PCR-tetování z 1. 11. 2021. Graf informuje o celkové situaci ve škole 1. 11. 2021. V dotazníkovém šetření bylo uvedeno 16 nesouhlasů s testováním dětí. Z grafu vyplývá, že někteří rodiče upřednostnili před svým osobním názorem snahu školy o zajištění  bezpečného prostředí pro děti, za což děkujeme. Po testování ve škole 1. 11. byly výsledky 7 žáků pozitivní. Celkem nastoupilo karanténu 10 žáků, protože karanténní opatření se vztahuje i na sourozence. Pokud…
 • 1. 11. PCR – testování na pojišťovnu – výsledky šetření, dotazy, organizace akce

  Vážení rodiče, děkujeme za skvělou spolupráci a vyplnění dotazníku. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 1. 11. proběhne na naší škole testování žáků PCR-testy. Dětem 1. až 5. třídy byla zadána práce již při odchodu na podzimní prázdniny. Žáci 6. až 9. ročníku mají výuku on-line (výuku žák přeruší na dobu nezbytně nutnou k absolvování testování) Vaše individuální požadavky a potřeby řeší zástupci ředitelky školy. I. stupeň PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (babusova@zsjeseniova.cz) II. stupeň Mgr. Martin Tauber (tauber@zsjeseniova.cz) Otázky a odpovědi…
 • PCR-testování žáků 1. 11. 2021 – prosba o spolupráci (odesláno na e-mail rodičů)

  VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - PCR-TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. 11. 2021 (aktualizováno 27. 10. 2021 v 17:50 hodin) Dotazník byl ukončen 27. 10. v 17:00 hodin. Nyní provádíme vyhodnocení. Vaše individuální připomínky, náměty, požadavky budou zohledněny při nastavování organizace 1. 11. 2021. Děkujeme za spolupráci - pracovníci ZŠ Jeseniova Vážení rodiče, na stránkách školy můžete sledovat aktuální stav ve škole v souvislosti s COVID-19. http://zsjeseniova.cz/mimoradna-opatreni-doporuceni-a-narizeni-pro-skolni-rok-20212022/ Zde jsou rovněž uveřejněna veškerá doporučení, nařízení související s provozem školy. Dne 20. 10. 2021 obdržela škola…
 • Slavnost světýlek a lampiónový průvod 26. 10. 2021


 • Školská rada 18. 10. 2021 v 16:30

  Dne 18. 10. 2021 se od 16:30 koná jednání Školské rady ZŠ Jeseniova.

DMinformacnisystemskoly

LOGO_tabule

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet