• Nabídka neziskových organizací – podpora v době prázdnin Vážení rodiče, milí žáci, níže uvedené instituce mají jako součást nabídky svých služeb podporu dětí a mládeže ve zvládání školních povinností. Tyto služby jsou připraveny pomáhat s učivem všech ročníků základní školy. Součástí práce s dítětem je zejména individuální přístup, práce s motivací a propracovaný psychosociální servis, který někteří žáci mohou potřebovat. NABÍDKA SLUŽEB A ORGANIZACÍ KE STAŽENÍ
  Pokračovat ve čtení »
 • Krásné letní prázdniny a na viděnou 1. září 2020 Vážení rodiče, milí žáci, v pátek 26. 6. 2020 jsme zakončili školní rok 2019/2020. Pedagogický sbor ZŠ Jeseniova přeje všem krásné letní prázdniny a těší se na viděnou 1. září 2020.
  Pokračovat ve čtení »
 • Umíš .,?!: Na naší škole se 18.6.2020 objevil nápis "umíš". Umíš? Umíš! Umíš, ale...Umíš, abys...Umíš: co... Umíš to... rozluštit jméno výtvarníka, který svým dílem naši školu pomaloval? Základní škola Praha 3, Jeseniova 2400/96 Murál vytvořil Timo, že ho neznáš? Neboj, znáš!
  Pokračovat ve čtení »
 • Angličtina s rodilým mluvčím – školní rok 2020/2021 – MČ Praha 3 Vážení rodiče, milí žáci, MČ Praha 3 zjišťuje v předstihu zájem o kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro školní rok 2020/2021. Kurzy pořádá MČ Praha 3 bezplatně pro žáky od 5. do 8. třídy od září 2019. Pro předběžnou registraci pro školní rok 2020/2021 využijte FORMULÁŘ. 16. 6. Mgr. Vendula Jurášková (informace byla 16.6. rozeslány na e-maily rodičů)
  Pokračovat ve čtení »
 • Výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy 2020/2021 Vážení rodiče, milí žáci, uveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy 2020/2021 a těšíme se na viděnou 17.6. v 17:00 hodin. VÝSLEDKY
  Pokračovat ve čtení »
 • Přihláška – školní družina v době prázdnin – od 27. 7. do 7. 8. Vážení rodiče, v průběhu dubna proběhl průzkum zájmu o školní družinu v době prázdnin. Své dítě můžete přihlásit jen na jeden nebo na oba týdny, které Vám nabízíme: 27.7. do 31.7. a 3.8. do 7.8.2020 Přihlášku je nutné vyplnit do 16:00 pátku 19.6. 2020. Družina je v uvedených týdnech bezplatná. Jediné náklady, která Vám vzniknou souvisí se stravováním - úhrada obědů.
  Pokračovat ve čtení »
 • Univerzita Palackého v Olomouci – sběru dat – mezinárodní studie Vážení rodiče, milí žáci, pandemie koronaviru (COVID-19) ovlivnila život mnoha lidí všech věkových kategorií po celém světě. Univerzita Palackého v Olomouci by ráda zjistila, jak se mladí lidé v “době koronaviru” cítili a jak trávili svůj čas. Tým Univerzity Palackého v Olomouci předem děkuje za vyplnění anonymního dotazníku. On-line sběr dat se týká zdraví, životním stylu a trávení času v “době koronaviru” žáků 5., 7. a 9. tříd. Odkaz na dotazník https://ww2.unipark.de/uc/HBSC2020/?a=A4136 Po vyhodnocení výsledků škola obdrží report z výzkumu…
  Pokračovat ve čtení »
 • Informace k závěru školního roku 2019/2020 (poslední dva týdny) Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, že jste poslali své děti do školy. Děti nutná opatření přijaly dobře a chovaly se opravdu velmi disciplinovaně. Všichni zaměstnanci dbali na dodržování přísných hygienických opatření a nastavený režim zvládli na profesionální úrovni. Od 11. 5. do 5. 6. probíhaly konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků (účastnilo se 98% žáků, kteří se přihlásili na střední školu s maturitou) 25. 5. byla škola otevřena pro žáky 1. stupně (účast 65% žáků). Stravování ve školní…
  Pokračovat ve čtení »
 • Informace – školní jídelna Vážení rodiče, na konci školního roku 2019/2020 budou automaticky vráceny přeplatky na stravném na Váš účet. Pokud si přejete převést přeplatky do příštího školního roku 2020/2021 informujte vedoucí školní jídelny paní Jaroslavu Halmanovou (222 103 420, halmanova@zsjeseniova.cz)
  Pokračovat ve čtení »
 • META – Letní intenzivní kurzy češtiny pro začátečníky Vážení rodiče, milí žáci, budeme rádi, když budete mít příležitost a předáte informaci kamarádovi či přátelům, jejichž mateřským jazykem není čeština a kteří bydlí na Praze 3. Letní intenzivní kurzy češtiny pro začátečníky
  Pokračovat ve čtení »

DMinformacnisystemskoly

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet