• Organizace v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020

  STRAVOVÁNÍ v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 1. až 5. třída - prezenční výuky - obědy jsou automaticky přihlášeny všem strávníkům/ případné odhlášky provádějte přes portal.dmsoftware.cz nebo na e-mailu: halmanova@zsjeseniova.cz 6.C, 8.A, 8.B, 8.C a 9. ročník - prezenční výuka - obědy si žáci přihlašují samostatně 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C - distanční výuka - žáci mají nárok na dotovaný oběd - obědy si žáci přihlašují samostatně Organizace stravování: žáci na prezenční výuce půjdou na oběd v průběhu…
 • NOC VĚDCŮ online 27. 11. 2020 od 17:00

  Noc vědců v ČR online se uskuteční 27. listopadu od 17:00 hodin. Akci můžete sledovat na www.noc-vedcu.cz
 • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole (aktualizace 22. 11. 2020)

  MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 19. 11. (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od (25.11.2020) 30. 11. 2020 Od 30. 11. 2020 - 1. až 5. ročník + 9. třídy prezenčně; 6., 7. a 8. třídy rotace po týdnu 17. 11. Opatření PES pro oblast školství 11. 11. (stránky MŠMT) Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 1.11. (datová schránka) Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k…
 • Organizace vzdělávání v týdnu od 23. 11 je stejná jako od 18. 11. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 23. 11. pokračujeme v organizaci nastavené od 18. 11. 2020: žáci 1. a 2. ročníků - ukončena on-line výuka, zahájena prezenční výuka žáci 3. až 9. ročníků - pokračují v on-line výuce podle nastavených pravidel/ výdej obědů pro žáky na distanční výuce od 13:00 do 14:30 Informace pro žáky 1. a 2. ročníků a jejich rodiče - ranní družina NENÍ - odpolední družina je do 17:00 hodin - vstup do budovy od 7:30 hlavním…
 • Schola Pragensis – veletrh vzdělávání – 26. 11. 2020 od 10:00 do 12:00 on-line

  Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis, jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace. Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani…
 • 18. 11. 2020 se těšíme na žáky 1. a 2. ročníků

  Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 18. 11. se těšíme na naše prvňáčky a druháky. Organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020 a změny s ní související budeme uveřejňovat na stránkách školy a rozesílat na e-maily rodičů. Celý text MŠMT k režimu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 najdete zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf nebo na stránkách školy https://jeseninka.sharepoint.com/:b:/s/www/EewU4haY8nxPvVk93Apgda4Bb9HT3I_j6MZ8fyhSAvvulQ?e=wMy9dl Za pedagogický  sbor ZŠ Jeseniova  Vendula Jurášková
 • V pondělí 16. 11. 2020 vyučujeme

  Vážení rodiče, na 16. 11. bylo původně naplánováno ředitelské volno. Vzhledem k situaci a s respektem k zákonu, který říká, že ošetřovné není možné čerpat během prázdnin a tzv. ředitelského volna, jsme se rozhodli 16. 11. vyučovat na dálku, tzv. asynchronní formou. 16. 11. učitelé nebudou s žáky on-line, ale zašlou žákům do pátku 13. 11. do 12:00 hodin na tento den samostatnou práci. (Samostatná práce může spočívat ve vlastním hodnocení žáka, jednoduchém cvičení, nebo může vycházet ze skutečnosti, že…
 • Přihlášky k talentovým zkouškám – nezapomeňte – termín 30.11.2020

  Dobrý den, žáci a rodiče -připomínám, že do 30.11.2020 je třeba odevzdat přihlášky na školy s talentovou zkouškou (střední školy a konzervatoře s uměleckým zaměřením a sportovní gymnázia). Zatím jsme předali žákům 9. tříd dvě potvrzené přihlášky, jedna je v jednání. Přihlášky vám škola vyplní, vytiskne, potvrdí razítkem a podpisem paní ředitelky. Talentovou zkoušku můžete vykonat na dvou středních školách (zpravidla v lednu), v případě neúspěchu si žák podává další dvě přihlášky stejně jako většina žáků 9. tříd v březnu…
 • V týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu

  Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu výuky. Zůstává zachována i organizace výdeje obědů. Nezapomeňte si objednat stravu přes portal.dmsoftware.cz. V pondělí 9. 11. proběhne on-line pedagogická rada, jejíž cílem je hodnocení žáků za I. čtvrtletí školního roku 2020/2021, a to hodnocení sumativní - návrhem známky a hodnocení formativní, které zahrnuje sebehodnocení žáka a slovní hodnocení třídního učitele. Kde najdu návrhy známek? Na portal.dmsoftware.cz v Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení…
 • Pomoc pro učitele a žáky (rodiče) s technickým zabezpečením on-line výuky

  Praha zřídila hotline technickou pomoc pro učitele i žáky k zabezpečení online výuky Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc.

DMinformacnisystemskoly

LOGO_tabule

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet