• Program – UčíTelka a další vhodné náměty Vážení rodiče, milí žáci, ve Speciálu pro podporu výuky na dálku naleznete program pořadu UčíTelka NPI ČR - Speciál pro podporu výuky na dálku č. 2 - 23. 3. 2020 Velice ráda se s vámi podělím o milý dopis, který jsem obdržela od tvůrců pořadu UčíTelka.
  Pokračovat ve čtení »
 • Připomínky, podněty od rodičů – krátký dotazník školy a jeho vyhodnocení Vážení rodiče, děkujeme za rychlou a věcnou odezvu na dotazník, jehož cílem bylo zjistit dostatečnost/nedostatečnost uveřejňovaných a zasílaných informací v době uzavření školy. Z šetření vyplynulo: • Množství informací považujete za dostatečné a jejich formulaci za srozumitelnou. • Rodiče, kterým nechodí e-maily (a nenašli je ani ve SPAMu), prosíme, aby kontaktovali třídní učitele nebo vedení školy (pravděpodobně je v evidenci uvedena jiná nebo chybná elektronická adresa). • Omlouváme se za duplicitu zpráv rodičům, kteří u nás mají více dětí. •…
  Pokračovat ve čtení »
 • OŠETŘOVNÉ – Kdy si mohu přijít pro potvrzení do školy? Rodič se při uzavření školy dostává do situace, kdy bude řešit, jak zajistit péči o dítě. Rodič - zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy formou tiskopisu, který potvrzuje škola. Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (tedy těch, které ještě 10 roku nedosáhly) z důvodu uzavření školy si můžete stáhnout zde. Potvrzení formuláře (popřípadě čistý formulář) si můžete vyzvednout každý všední den v kanceláři školy  od 7:30 do 10:00. Podrobnější informace o ošetřovném najdete zde.…
  Pokračovat ve čtení »
 • Elektronický zápis probíhá i v době uzavření školy Vážení rodiče, elektronický zápis (vyplnění přihlášky k zápisu/ elektronického dotazníku) probíhá i v době uzavření školy. Termín samotného zápisu a jeho forma bude přizpůsobena aktuální situaci. Podrobné informace o plánovaném zápisu naleznete na odkazu PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU. V současné době doporučujeme využívat elektronické nástroje, které nám umožní získat přehled o počtu prvňáčků a jejich individuálních vzdělávacích potřeb. Po vyplnění přihlášky k zápisu Vám byl přidělen kód. Zájemci o zápis uvedení v první tabulce mají podklady pro administrativní…
  Pokračovat ve čtení »
 • Plán činností pro pedagogické pracovníky 12. 3. až 20. 3. 12. 3. 2020 Všichni pedagogičtí pracovníci jsou od 8:00 do 12:00 přítomni v budově školy a plní zadané úkoly související s přípravou na nadcházející dny (zabezpečení elektronické výuky žáků/ příprava prostor školy na čištění a dezinfekci/ zajištění bezpečnostních opatření - okna, el. proud apod). Budova se uzamkne ve 13:00 hodin. 13. 3., 16. 3. a 17. 3. 2020 Budova školy je uzavřena i pro pedagogické pracovníky, kteří plní činnosti zadané vedením školy: - elektronická komunikace se zákonnými zástupci - zadávání…
  Pokračovat ve čtení »
 • ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÝCH CVIČENÍ, ÚKOLŮ A TESTŮ Vážení rodiče, po dobu uzavření školy budou učitelé s Vámi a dětmi komunikovat dostupnými elektronickými nástroji. První materiály ke studiu budou uveřejněny od 12. 3. (cca 13:00 hodin). Rozpis učiva pro žáky I. stupně bude dle rozvrhu rozvržen v časovém rozmezí až do 20.3.2020 1.ročníky a 2. ročník - třídní učitelky zašlou hromadný e-mail přes Dm s odkazem na webovou nástěnku třídy 3. ročník a 4. ročník - třídní učitelka zašle hromadný e-mail přes Dm s celkovým rozpisem za všechny…
  Pokračovat ve čtení »
 • MIMOŘÁDNÁ PROVOZNÍ PORADA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vážení kolegové, 11. 3. v 10:00 hodin se uskuteční mimořádná provozní porada pedagogických pracovníků.
  Pokračovat ve čtení »
 • OD 11.3. DO ODVOLÁNÍ JE ŠKOLA UZAVŘENA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ INFORMACE MŠMT K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL
  Pokračovat ve čtení »
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZRUŠEN Vážení rodiče, po uvážení všech okolností jsme se rozhodli zrušit 12.3. Den otevřených dveří. Děkujeme za pochopení Mgr. Vendula Jurášková ředitelka školy
  Pokračovat ve čtení »
 • DOPORUČENÍ MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU: AKTUALIZOVÁNO Opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie. Celý článek naleznete zde. Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie: Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího –…
  Pokračovat ve čtení »

DMinformacnisystemskoly

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet