• Školní časopis informuje

  Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme Vám podzimní vydání školního časopisu JES. Své příspěvky do druhého čísla můžete posílat Mgr. Marcele Šífové (sifova@zsjeseniova.cz) [uveřejněno 25. 10. 2020]
 • Vyhodnocení vzdělávání a organizace od 14. 10.

  Vážení rodiče, děkujeme za poskytnutí zpětné vazby. Informace z dotazníku, který byl zaměřen na hodnocení vzdělávání a organizace od 14. 10., jsou pro nás velmi důležité. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU
 • V týdnu od 26. 10. do 30. 10. výuka neprobíhá

  Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 26. 10. do 30. 10. výuka neprobíhá: MŠMT stanovilo pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020 pro žáky jako volné dny. (OPATŘENÍ MŠMT) 28. 10. 2020 je státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 29. 10. a 30. 10. 2020 mají žáci dle organizačních náležitostí šk.roku 2020/2021 podzimní prázdniny. [zveřejněno 18. 10. 2020] Informace o ošetřovném v týdnu od 26. 10. do 30. 10. Vážení rodiče, ze zákona není možné čerpat ošetřovné…
 • Organizace vzdělávání v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 19. 10. do 23. 10. pokračujeme v nastavené organizaci vzdělávání od 14. 10. 2020. Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají nárok na oběd i v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020. Organizačně je výdej obědů zajištěn následně: - výdej bude probíhat od 13:00 do 14:30 hodin - oběd bude vydáván v jednorázových plastových obalech (krabičkách). - děti při výdeji nepotřebují čip - žáci si přinesou s sebou tašku,…
 • ZŠ Jeseniova – škola pro děti zaměstnanců bezpečnostních složek státu ….

  Z nařízení primátora hlavního města Prahy je ZŠ Jeseniova zařazena mezi školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách ... Nařízení primátora hlavního města Prahy O otevření skupiny dětí rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Zájemci o zařazení dítěte do skupiny obdrží podrobné informace od svého zaměstnavatele. Přehled škol připravených k otevření dětských skupin.…
 • Od 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. je škola pro žáky uzavřena

  Vážení rodiče, milí žáci, od 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. je zakázána přítomnost žáků ve škole. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 [informace zveřejněna 13. 10. v 8:40, Mgr. Vendula Jurášková]
 • MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole

  AKTUÁLNÍ STAV VE ŠKOLE Vážení rodiče, v případě karantény žáka informujte třídního učitele a vedení školy (reditelka@zsjeseniova.cz) týden od _ do počet žáků v karanténě počet pedagogických pracovníků v karanténě počet provozních zaměstnanců v karanténě od 5. 10. do 9. 10. 2020 9 0 2 od 28. 9. do 2. 10. 2020 7 0 0 od 21. 9. do 25. 9. 2020 2 0 0 od 14. 9. do 20. 9. 2020 3 3 0   MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ…
 • PREVENTIVNÍ PODZIM – PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

  Přednáška pro rodiče: Děti v on-line světě, společnost e-Duha (https://prevence-online.webnode.cz/) Pondělí 12. 10. 2020 V  17:30 - 19h, vstup volný Velká jídelna, vchod družinou Prosíme, dodržujte veškerá hygienická opatření PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKU Budeme se na Vás těšit. Marcela Šífová, metodik prevence, ZŠ Jeseniova Tato prevence je placena z grantu Městské čísti Prahy 3 - Program primární prevence.
 • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

  Volby do školské rady Základní školy Praha 3, Jeseniova  na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 Volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů na 12. 10. 2020, na kterém: –  oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času a zveřejnění volebního řádu – vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na člena školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání…
 • Obědy říjen 2020

  Obědy na říjen 2020 - 19 dní 1. - 4. tř. 532,- Kč 5. - 8. tř. 570,- Kč 9. tř. 608,- Kč Prosím o zaplacení do 28.9.2020

DMinformacnisystemskoly

LOGO_tabule

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet