• VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2018/2019 Dne 12. listopadu byla Radou školy schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2018/2019
  Pokračovat ve čtení »
 • PARK U ZŠ JESENIOVA Představení prvních návrhů 21.11.2019 Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy a sousedé, ZŠ Jeseniova  Vás srdečně zve na společné setkání nad prezentací prvních návrhů úpravy parčíku.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek,  21. listopadu 2019 v 17:30 ve školní jídelně (vchod školní družiny). Projekt představí architekti z ateliéru Land05. Přítomni budou i odpovědní zástupci magistrátu a radnice Prahy 3. Investorem a zadavatelem projektové dokumentace a realizace je Odbor ochrany prostředí MHMP. Všechny podněty z červnového dotazníku a společného setkání byly vyhodnocené a zpracované do souhrnné zprávy, která byla podkladem…
  Pokračovat ve čtení »
 • Imrich Bugár – reportáž žáků ZŠ Jeseniova
  Pokračovat ve čtení »
 • Informace o angličtině s rodilým mluvčím – MČ Praha 3 Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat o nabídce MČ Praha 3 - "Angličtina s rodilým mluvčím". Kroužek je určen žákům od 6. do 9. třídy. Kroužek je pro žáky bezplatný, je plně hrazen MČ Praha 3. Kroužek není doučováním angličtiny, ale naopak rozšiřuje stávající znalosti dítěte. V současné době kroužek probíhá na ZŠ Lupáčova, úterý od 14:30 - 16:00. Podmínkou v účasti na kurzu je alespoň 80% účast a omlouvání nepřítomnosti žáků rodiči. odkaz na přihlášku: https://www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/zs-praha3/#formular Vendula Jurášková
  Pokračovat ve čtení »
 • Školní jídelna – listopad stravné Stravné listopad 2019 - 21 dní 1 – 4 tř. 546,- Kč 5 – 8 tř. 588,- Kč 9 tř. 630,- Kč
  Pokračovat ve čtení »
 • Pozvánka na prezentaci parčíků ulice Jeseniova – 21. 11. 2019 od 17:30 Vážení rodiče a milí žáci, dovolujeme si vás pozvat 21. listopadu od 17:30 na prezentaci plánovaných úprav parčíku u naší školy (ulice Jeseniova a Jana Želivského). Vstup do budovy bočním vchodem (vchod školní družiny), prezentace bude probíhat v prostorách školní jídelny. Těšíme se na vaši hojnou účast
  Pokračovat ve čtení »
 • Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova     Název projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485 Stručný popis projektu: Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je realizován za finanční podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je zaměřen na vytváření proinkluzivního prostřední školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Důležitým bodem při realizaci…
  Pokračovat ve čtení »
 • OBĚDY PRO DĚTI ZŠ Jeseniova se zapojila do projektu OBĚDY PRO DĚTI. Velké poděkování za naše žáky patří společnosti Women for Women.
  Pokračovat ve čtení »
 • Příprava na přijímací zkoušky – 2019/2020 Vážení rodiče a žáci devátých ročníků, v letošním školním roce začínají kroužky zaměřené na přijímací zkoušky 2020 od října 2019. Cena kroužku zahrnuje tištěné materiály/ pracovní sešity. Kroužek bude ukončen v polovině dubna 2020, kdy budou probíhat přijímací zkoušky. Při úhradě kroužku používejte správný variabilní symbol, číslo účtu: 7034-2000792369/0800. Přihlášky budou probíhat elektronicky přes portal.dmsoftware.cz. Přijímací zkoušky z matematiky specifický symbol 1: Mgr. Vendula Jurášková; středa 7:00 - 7:45, cena 1000,-Kč, kroužek navazuje na loňský šk.rok, kdy skupina začala s…
  Pokračovat ve čtení »
 • Stravné – říjen 2019 Stravné říjen 2019 20 dní 1. až 4. třída 520,- Kč 5. až 8. třída 560,- Kč 9. třída 600,- Kč Při platbě uvádějte správný variabilní symbol. (Děti ho mají napsaný v žákovské knížce nebo žákovském záznamníku)
  Pokračovat ve čtení »

DMinformacnisystemskoly

JAKanim

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet