• Město do kapsy Ve školním roce 2017/18 se naše škola zúčastnila projektu Město do kapsy - mikroklima okolí školy. Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a byl podpořen Hlavním městem Prahou Týmy dětí pod vedením paní učitelek Eriky Pavlové a Terezy Havlové uskutečnily projekt Mikroklima okolí školy. Žáci zkoumali problematickou lokalitu ulice Biskupcova, která se nachází v těsné blízkosti školy. Průzkum lokality z hlediska ovzduší a zeleně můžete sledovat na internetových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.
  Pokračovat ve čtení »
 • Poslední týden školního roku 2017/2018 – organizace výuky V posledním týdnu školního roku 2017/2018 probíhá výuka takto: pondělí 25. 6. 2018 - výuka podle rozvrhu; v odpoledních hodinách pedagogická rada úterý 26. 6. 2018 - ve třídách jsou třídní učitelé; I. stupeň výuka do 11:40; II. stupeň výuka do 12:35 středa 27. 6. 2018 -  SBĚR PAPÍRU; ve třídách jsou třídní učitelé; I. stupeň výuka do 11:40; II. stupeň výuka do 12:35 čtvrtek 28. 6. 2018 - ve třídách jsou třídní učitelé; I. stupeň výuka do 11:40; II.…
  Pokračovat ve čtení »
 • Informace školní jídelny v červnu Informace školní jídelny v červnu Poslední den, kdy si můžete odhlásit oběd, je úterý 26.6.2018 Od středy 27.6. – 29.6. se obědy již neodhlašují, ale oběd lze vyzvednout do přinesených nádob. 29.6. bude studený oběd /balíček/ hned po rozdání vysvědčení, kdo nebude mít zájem, prosím včas odhlásit. Pokud někdo přechází na jinou školu, prosím nahlásit v kanceláři školní jídelny. Za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč. Kdo platí trv. příkazem, přeplatky za obědy budou na konci června vráceny na účet. Ostatní…
  Pokračovat ve čtení »
 • 5.A Třída 5.A - příjezd z Švp je podle posledních informací naplánován na 17 hod.
  Pokračovat ve čtení »
 • Stravné červen 2018 Stravné červen 2018 - 21 dní 1. - 4.tř. 504,- 2. - 8.tř. 546,- 9.tř. 588,-
  Pokračovat ve čtení »
 • GDPR – General Data Protection Regulation Vážení rodiče, od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů naší školy  je firma CONESTO CONSULT s.r.o., e-mail: dpo@conestoconsult.cz, tel. 703 144 376 SPRÁVCE osobních údajů Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400, IČO: 63831341 Mgr. Jiří Lébr, e-mail: reditel@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 412 Dne 15. května 2018 vydalo vedení školy vnitřní  SMĚRNICI PRO OCHRANU OSOBNÍCH…
  Pokračovat ve čtení »
 • Informace o volbách do školské rady Volby proběhly 2.11.2017 (zákonní zástupci) a 20.11.2017 (pedagogové) Do školské rady byli zvoleni: Jaroslav Musil, Jana Jenšíková (za zákonné zástupce žáků školy) Mgr. Martin Tauber, Mgr. Michal Halbich (za pedagogy školy) Sdělení o výsledcích voleb bylo prezentováno pedagogům 21.11.2017, zveřejněno na vývěsce školy 21.11.2017 a na webových stránkách školy www.zsjeseniova.cz Mgr. Lébr Jíří, ředitel školy
  Pokračovat ve čtení »
 • Stravné listopad 2017 – 21 dní I.stupeň 462,- Kč II.stupeň 504,- Kč III.stupeň 546,- Kč
  Pokračovat ve čtení »
 • Pedagogický sbor 2017/2018 Pedagogický sbor 2017/2018
  Pokračovat ve čtení »
 • PORTÁL www.proskoly.cz (testy, dotazníky, procvičování) Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z němčiny. Starší žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední…
  Pokračovat ve čtení »

DMinformacnisystemskoly

MČ PRAHA 3-MICROSOFT

alfahumanservice

parklane

linka důvěry děti mládež
linka bezpeci
linkaprorodinuaskolu

 krajeprobezpecnyinternet